Home | Contact  

Herbal fairness cream manufacturers
VJS Pharmaceuticals VJS Pharmaceuticals VJS Pharmaceuticals VJS Pharmaceuticals

Churna (चूर्ण)

Punarnava, Harad, Patha, Devdaru, Belchhal, Gokhru, Choti Kateli, Badi Kateli, Haldi, Daruhaldi, Pippal, Gajpippal

Satavari Churna

Punarnava, Harad, Patha, Devdaru, Belchhal, Gokhru, Choti Kateli, Badi Kateli, Haldi, Daruhaldi, Pippal, Gajpippal